پول شمار ایستاده مدل NCS-1200 تولیدی نوین از پارا صنعت در عرصه تولیدات اداری، بانکی

NCS 1200 w

بعد از تولید اسکناس شمار مدل NCS-900، پارا صنعت به تولیدی جدید با نام اسکناس شمار ایستاده مدل NCS-1200 پرداخت.
از ویژگی های شاخص این دستگاه می توان به مصرف کم انرژی، مجهز به سنسور UV برای تشخیص اسکناس های جعلی رایج در کشور، فن خاک گیر و امکان شمارش 200 عدد اسکناس اشاره کرد.


English
Responsive Menu Image Responsive Menu Clicked Image