پارکینگ مکانیزه ارگ

 بنا با استانداردها و راه کارهای جهان، گروه صنعتی پارا با سیستمی کاملا جدید و کار آمد روش پرداخت پارکینگ ها پردد و چند طبقه را تسریع و بهبود بخشید. مرکز تجاری ارگ با یکی از وسیع ترین پارکینگ های پرتردد تهران که در قلب میدان تجریش بنا شده است، هم اکنون با مدیریت سیستم پرداخت مکانیزه پارکینگ پارا در حال سرویس دهی به مراجین می باشد. 


English
Responsive Menu Image Responsive Menu Clicked Image