پارکینگ مکانیزه ارگ

Para-Automated-Parking-Payment-system-سیستم-پرداخت-مکانیزه-پارکینگ-طبقاتی-پارا news

 بنا با استانداردها و راه کارهای جهان، گروه صنعتی پارا با سیستمی کاملا جدید و کار آمد روش پرداخت پارکینگ ها پردد و چند طبقه را تسریع و بهبود بخشید. مرکز تجاری ارگ با یکی از وسیع ترین پارکینگ های پرتردد تهران که در قلب میدان تجریش بنا شده است، هم اکنون با مدیریت سیستم پرداخت مکانیزه پارکینگ …

ادامه مطلب

English
Responsive Menu Image Responsive Menu Clicked Image